php Form Builder 1.5 Yardım


1.Projenin amacı:

Her hangi bir amacı yok! :)) Eğlence diyebiliriz!
"Bu projede şu özellik de olsaydı iyi olurdu!" veya "Şu kısmında hata var!" şeklinde söylemlerinizi barishkayar@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz.

2.Nasıl Çalışır:

Projenin nasıl çalıştığını daha detaylı anlatmak için bir örnek hazırladım. Bunun için öncelikle
"pfbtest" adında bir database oluşturmanız ve "pfbtest.sql" i çalıştırmanız gerekiyor:

c:\mysql\bin>mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 38 to server version: 3.23.28-gamma

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer

mysql>create database pfbtest;
mysql>exit;

c:\mysql\bin>mysql pfbtest < c:\apache\htdocs\pfb\pfbsample\pfbtest.sql

Bu aşamadan sonra browserınızı açıp "http://localhost/pfb/index.php" yazın.
Gerisi artık php Form Builder ın işi. Size sadece ne istediğinizi bilmek kalıyor.
Seçtiğiniz giriş tipi bir edit ise bu nesnenin şu özelliklerini belirleyebilirsiniz:
Başlık, ekrandaki uzunluğu, en az uzunluk, en fazla uzunluk, tip, değer tipi, boş olmamalı.

Başlık: Ekrandaki formda gösterilecek olan başlık.

Ekrandaki uzunluk: Giriş yapılacak nesnenin ekrandaki uzunluğu

En az uzunluk: Verdiğiniz değere göre Javascript kodu oluşturulacak ve kontrol için kullanılacaktır.

En çok uzunluk: Verdiğiniz değere göre Javascript kodu oluşturulacak ve kontrol için kullanılacaktır.

Tip: Ekrandaki giriş tipi (Password yada Text).

Değer tipi: Verdiğiniz değere göre Javascript kodu oluşturulacak (numeric,alphabetic,alphanumeric,void olabilir) ve kontrol için kullanılacaktır.

Boş olup olamıyacağı(NULL): Eğer bu seçeneği seçerseniz bir Javascript oluşturulacak ve bu edit nesnesinin boş geçilmesini engelliyecektir.

Seçtiğiniz giriş tipi bir textarea ise bu nesnenin şu özelliklerini belirleyebilirsiniz:
Başlık, kaç sütun, kaç satır, sadece okunabilir, boş olmamalı.

Başlık: Ekrandaki formda gösterilecek olan başlık.

Sütun: Textarea nın cols özelliğinin değeri.

Satır: Textarea nın rows özelliğinin değeri.

Satır: Textarea nın readonly özelliğini aktif etmeyi sağlar bu seçeneği seçerseniz null özelliğini seçmemelisiniz.

Boş olup olamıyacağı(NULL): Eğer bu seçeneği seçerseniz bir Javascript oluşturulacak ve bu kod textarea nın boş geçilmesini engelliyecektir. Bu seçeneği seçerseniz readonly i seçmemelisiniz.

Statik yada dinamik List of value yaratabilirsiniz. Mesela statik olarak ekrandaki listede doğru ve yanlış seçenekleri görünmesini ama doğruyu seçince database e 1 yanlışı seçince -1 kaydedilmesini isterseniz Statik LOV kullanmalısınız.
Databasedeki tablolardan birinde bazı kayıtlar var ve bunlar arasından seçim yaptırmak istiyorsanız Dinamik LOV kullanmalısınız.
Eğer SQL cümlesi yazmayı bilmiyorsanız ve Wizard (sihirbazı) seçtiyseniz dinamic LOV için SQL oluşturmanızı sağlamak amacıyla size sorulacak 4 adet özelliği belirtmeniz gerekmekte.

1. si hangi fieldın seçilen seçenekte değer olarak database e gönderileceği.2. si hangi fieldın seçilen nesneleri belirteceği.3. sü hangi tablonun listeleneceği.4. sü hangi koşula uygun kayıtların listeleneceği.

Bu dökümanda anlatılmayan Radiobox ve Checkbox nesnelerininde mantığı LOV ile aynıdır ancak bu nesnelerde SQL ile dinamik seçim oluşturma şansı yoktur.

3.Bu işlemler sonucunda oluşan php lerin ekran görüntüleri ve açıklamalar:

films.php


types.php


Listedeki işaret ve seçeneklerin anlamları:

"<<" işareti yanında bulunduğu fielda göre azalan sırada listeyi tazeler.

">>" işareti ise yanında bulunduğu fielda göre artan sırada listeyi tazeler.

>>next page Listede bir sonraki sayfaya gitmenizi sağlar.

previous page<< Listede bir önceki sayfaya gitmenizi sağlar.

Limit Listede kaç tane kayıtın listeleneceğini belirtmenizi sağlar.

Page Listede istenilen sayfaya direk olarak gitmeyi sağlar.

Filter Listede gösterilen kayıtların filtrelenmesini sağlar.

New Record Yeni Kayıt yaratmanızı sağlar.

Delete İlgili Kayıtın silinmesini sağlar.

Update İlgili Kayıtta değişiklik yapmanızı sağlar.